ارتباط با دانشجويان

عمومی

تغییر زمان برگزاری جلسه ارائه سمینار دروس برنامه ریزی و بهره برداری سیستم قدرت

به اطلاع دانشجویان عزیز دروس برنامه ریزی و بهره برداری سیستم قدرت می رساند زمان ارائه سمینار به شرح زیر می باشد:

 

1- سمینار درس  بهره برداری - روز پنجشنبه 1394/11/29 ساعت 10 تا 12

 

 

2- سمینار درس  برنامه ریزی - روز پنجشنبه 1394/11/29 ساعت 12 تا 14

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 15:30  توسط سِاهکلی 

درس برنامه ریزی در سیستم قدرت

دانشجويان كارشناسي ارشد از مسير زير مي‌توانند مطالب درس فوق را دريافت كنند:

 

  ۱- فصل مقدمه(جديد)

 ۲- فصل ارزیابی اقتصادی طرحها(جديد)

 ۳- پخش پیش بینی بار(جديد)

 ۴- فصل توسعه تولید (جديد)

 ۵- فصل توسعه شبکه (جديد)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 12:58  توسط سِاهکلی 

عناوين سمينار يا پروژه كارشناسي ارشد

عناوين سمينار يا پروژه كارشناسي ارشد براي دانشجوياني كه با بنده سمينار/پروژه دارند به شرح زير اعلام مي‌شود:

1-       جزيره سازي كنترل شده در شبكه قدرت

2-        جايابي بهينه منابع توان راكتيو ديناميك در شبكه قدرت

3-        ارزيابي قابليت اطمينا شبكه از ديدگاه منابع توليد راكتيو

4-        جايابي بهينه ادوات FACTs به منظور بهبود پايداري/مديريت گرفتگي

5-        نقش و جايگاه استفاده از ادوات FACTs با افزايش حضور منابع DG

6-        بهبود بارپذيري شبكه انتقال با استفاده از ادوات FACTs

7-       پدافند غيرعامل (طرحهاي حفاظت زيرساخت حياتي CIP)

8-        ارزيابي امنيت ديناميكي شبكه قدرت با در نظر گرفتن معيار مخاطرات (Risk Based DSA)

9-        كاربرد اندازه‌گيرهاي فازوري در جزيره‌سازي كنترل شده (جايابي بهينه ‌PMU در جزيره‌سازي كنترل شده)

10-   جايابي بهينه و استراتژي استفاده از منابع توليد خودراه‌انداز در شرايط بازوصل شبكه قدرت

11-   تجديد آرايش كاراي شبكه با هدف كاهش تلفات و افزايش فلوي انتقالي

12-   تعيين تركيب بهينه قراردادهاي خريد/فروش توان براي منابع توليد DG

13-   تعيين تركيب بهينه قراردادهاي خريد/فروش توان براي شركتهاي خرده‌فروشي برق

14-   سنكرونيزم دو شبكه قدرت با استفاده از اتصال HVDC و ارزيابي پايداري آن

15-   هماهنگي و بهره‌برداري همزمان از منابع انرژي تجديدپذير و بارهاي پاسخگو به قيمت (متغير و قابل قطع)

16-    شبكه‌هاي توزيع فعال (Active Distribution Networks): برنامه‌ريزي توسعه منابع انرژي تجديدپذير و بارهاي پاسخگو به قيمت (متغير و قابل قطع)

17-   برنامه‌ريزي بهينه منابع ذخيره‌ساز انرژي در سيستم قدرت

18-   تعيين ميزان بهينه ذخيره توان مورد نياز در حضور منابع انرژي تجديدپذير (رزرو گردان)

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ساعت 16:4  توسط سِاهکلی 

تمرينات درس بررسي سيستمهاي قدرت يك

دانشجويان كلاس بررسي سيستمهاي قدرت يك مي‌توانند از آدرسهاي زير تمرينات فصول مختلف را دريافت كنند:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 12:15  توسط سِاهکلی 

بهره‌برداري از سيستم‌هاي قدرت

دانشجويان كارشناسي ارشد از مسير زير مي‌توانند طرح درس و مطالب درس فوق را دريافت كنند:

 

  ۱- فصل مقدمه

 ۲- فصل پخش بار

۳- پخش بار اقتصادي

 ۴- فصل هماهنگي واحدها (جديد)

۵- فصل پخش بار بهينه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 17:40  توسط سِاهکلی 

انواع نيروگاهها

دانشجويان درس بررسي سيستمهاي قدرت يك مي توانند از آدرس زير مطلبي در مورد انواع نيروگاهها دريافت كنند.

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 8:53  توسط سِاهکلی  | 

درس بررسي سيستمهاي قدرت يك

دانشجويان مي‌توانند از طريق لينك زير به فايل تمرين‌هاي درس بررسي سيستم‌هاي قدرت يك دست پيدا كنند:

 

 

دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب مي توانند مطالب مربوط به درس بررسي سيستمهاي قدرت يك را از لينكهاي زير (در ادامه مطلب) دريافت كنند:

 

۱- فصل اول

۲- فصل دوم

۳- فصل سوم

۴- فصل چهارم

۵- فصل پنجم

۶- فصل ششم

 ۷- حل تمرين‌ها

فايل زير مربوط به موضوع تجديد ساختار در صنعت برق (بخش اول درس) و تجديدساختار در ايران (جديد) است:

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:44  توسط سِاهکلی  | 

درس عايق و فشارقوي

دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، تمرينهاي درس عايق و فشارقوي را مي توانند از لينكهاي زير (در ادامه مطلب) دريافت كنند:

 

۱- سري اول تمرينها

۲- سري دوم تمرينها

۳- سري سوم تمرينها

۴- سري چهارم تمرينها

۵- سري پنجم تمرينها

دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب مي توانند مطالب مربوط به درس عايق و فشارقوي را از لينكهاي زير (در ادامه مطلب) دريافت كنند:

 

۱- فصل اول (جديد)

۲- فصل دوم (جديد)

۳- فصل سوم (جديد)

۴- فصل چهارم (جديد)

۵- فصل پنجم (جديد)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:12  توسط سِاهکلی  | 

آموزش مطلب

دانشجويان درس آز بررسي سيستمهاي قدرت از مسيرهاي زير مي توانند فايل آموزش مقدماتي مطلب را (در ادامه مطلب) دريافت كنند:

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:15  توسط سِاهکلی  | 

آز- بررسي سيستمهاي قدرت

 

ساختار درس آزمايشگاه سيستم قدرت:

1- انجام پروژه كار کلاسی (۳۰% نمره نهايي)

۲- انجام شبيه سازی مربوط پروژه‌ي انتخابي و نوشتن برنامه‌ي مربوطه تحت نرم افزار MATLAB و شبيه‌سازي آن و مقايسه‌ي نتايج آن با استفاده از يك نرم‌افزار تجاري قدرت مثلاً در نرم‌افزار POWERWORLD ر  (۴۰% نمره نهايي)

۳- امتحان كتبي پايين ترم (۳۰٪ نمره نهايي)

عناوين پروژه‌هاي آزمايشگاه سيستم قدرت: 

در آزمايشگاه بررسي سيستم قدرت، می توان موضوعات مختلف مرتبط با مطالعات شبکه های قدرت را شبيه‌سازي كرده و توسط نرم افزارهای تجاری قدرت و با استفاده از امکانات آنها، صحه‌گذاري نمود. در اينجا به تعدادی از موضوعاتی که دانشجويان مي‌توانند به‌صورت گروهي انتخاب نموده و در قالب پروژه‌ي اين آزمايشگاه ارائه نمايند، اشاره می شود:

1- آزمايش يک: محاسبه پارامترهای خطوط انتقال در خطوط چند مداره

2- آزمايش دو: بارگذاری يک خط انتقال (مدل خط كوتاه، متوسط و بلند)

3- آزمايش سه: محاسبه ميدانهای الکتريکی و مغناطيسی در اطراف خط انتقال

4- آزمايش چهار: تشکيل ماتريس امپدانس شبکه قدرت به صورت مستقيم

5- آزمايش پنج: پخش بار AC با روش گوس-سايدل

6- آزمايش شش: پخش بار AC با روش نيوتن رافسون و مجزای سريع

7- آزمايش هفت: پخش بار DC و محاسبه‌ي ضرايب جابجايي توليد و خطوط

8- آزمايش هشت: اتصال کوتاه متقارن (سه فاز) و محاسبه سهم جريان اتصالي در شبكه

9- آزمايش نه: اتصال کوتاه نامتقارن (تک فاز و دو فاز)

10- آزمايش ده: پايداری گذرا – سيستم تک ماشينه متصل به شينه بينهايت

11- آزمايش يازده: پايداری گذرا – سيستم چند ماشينه

12- آزمايش دوازده: محاسبه‌ي منحنيهای P-V و Q-V و پايداری ولتاژ

13- آزمايش سيزده: پخش بار اقتصادی سيستم قدرت

14- آزمايش چهارده: کنترل اتوماتيک توليد

15- آزمايش پانزده: محاسبه هزينه‌ي قرارداد انتقال توان

دستور كار آزمايشگاه سيستم قدرت (مربوط به كار كلاسي):

 دانشجويان درس آزمايشگاه سيستم قدرت مي‌توانند از مسير زير دستور كار آزمايش يك را (در ادامه مطلب) دريافت كنند.

همچنين براي دريافت فايل شبكه ۵ شينه تست در محيط  نرم افزار پاورورلد و شبكه ۵  شینه و  ۱۴ شينه‌ي در محيط نرم افزار مطلب بر روي مسيرهاي زير كليك كنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ساعت 15:22  توسط سِاهکلی  | 

مطالب قدیمی‌تر